Selasa, 24 Februari 2009

Bab 2: Pendekatan Dakwah ( I )

Datangnya Islam membawa bersama keamanan. Tiadalah dalam agama suci ini sesuatu yang memaksa orang lain terutama untuk memeluknya. Tetapi janganlah kita tergolong dalam golongan yang menyalahtafsirkan ayat ini untuk mengelak dari melakukan sesuatu yang bersifat taklifi. Kerana kita perlu faham bilamana kita mengucapkan dua kalimah shahadah bermakssud kita akan redha akan segala tanggungjawab seorang muslim sejati.

Sesungguhnya pendekatan dakwah amat penting untuk menarik minat manusia untuk memeluk agama suci ini. jika kita tersalah memilih uslub yang sesuai,mereka mungkin akan menjauhkan diri dari agama kita. Dan sesungguhnya islam sangat mementingkan perihal sasaran dakwahnya agar tidak tersalah anggap tentang nya. Maka untuk merai perihal golongan sasaran, maka tidak dapat tidak kita perlu meringankan beberapa perkara yang pada hemah saya bertujuan untuk menarik hati mereka. Maka untuk membawa pendekatan Al Quran yang menjadi masdar utama kita, kita perlu mengikuti beberapa langkah yang akan dicadangkan .

Fasal Pertama:
Keberkesanan Al Quran Karim Kepada golongan sasaran.

Sesungguhnya Al Quran adalah mukjizat yang diyakini segala isi dan ayatnya dan dipelihara oleh penciptanya sehingga hari qiyamah. keberkesanan Al Quran sebagai medium dakwah tiada tolok bandingnya. Selaku umat islam, kita mempercayai al quran sebagai sebuah kitab samawi yang terakhir. Sesungguhnya Al Quran memberi kesan kepada golongan ad Daie dalam beberapa pendekatan antaranya:

1) Menceritakan Kisah Kisah para Nabi dan cara Pendekatan Dakwah mereka.

Al quran telah mencatatkan banyak kisah tentang para anbiya'. Antaranya kisah nabi Yunus. Baginda telah berdakwah kepada kaumnya namun kaumnya menentang dakwah baginda dan enggan mendengar seruab baginda dalam satu jangka masa yang sangat panjang. Lalu setelah berlalu masa, baginda akhirnya berputus asa dan pergi meninggalkan mereka. Maka Allah menimpakan atas baginda suatu ujian dimana baginda telah dicampak kelaut dan ditelan oleh seekor ikan. Setelah menerima ujian yang perit itu, allah memerintahkan ikan itu memuntahkan semula nabi Allah Yunus dan tatkala tibanya nabi allah yunus ke kampung nya, baginda mendapati bahawa umatnya telah beriman kepada allah subhanahu wa taala. Peristiwa ini telah digazetkan dalam surah As Saffat ayat 139-148. Peristiwa ini menunjukkan bahawasanya seorang Daie perlu mempunyai sifat sabar yang kental dan tidak terlalu manja dan lalai dalam setiap urusan mereka.

Adapun dalam kisah Nabi Allah Musa, beliau pula diuji untuk bersikap tegas dalam menegakkan kebenaran. Kita dituntut untuk menyatakan yang benar walaupun tidak dibenar, kerna yang benar itu benar. Dunia sekarang dikuasai oleh golongan toghut yang gilakan kuasa dan merasakan apa yang mereka laksanakan adalah kebenaran. Jesteru ketegasan sangat dituntut untuk kekal menggenggam agama yang diibaratkan sebagai bara ini. Manakala dalam kisah Nabi Nuh, beliau telah berdakwah kepada kaumnya selama hampir 900 tahun namun hanya 60 orang sahaja yang beriman. Ini menunjukkan bahawa dakwah bukanlah sesuatu perkara yang boleh dibawa dengan sambil lewa.

2) Memperkukuhkan iman sebelum pengaplikasian hukum.

Bermula dakwah baginda nabi Muhammad di Makkah dan hanya tertumpu kepada kaum kerabat baginda sepanjang tiga bulan pertama dan marhalah ini dikenali sebagai pengukuhan asas yang jelas. Maka apabila kuat jamaah mereka maka ia mula tersebar dan semakin gemilang. Pada marhalah ini, tidak banyak disyariatkan lagi sebarang hukum praktikalseperti hukum hudud, zakat dan haji. Dan ayat ayat yang turun di awal permulaan tertumpu pada perkara seperti:

  1. Mengesakan Allah tuhan sekalian alam.
  2. Wujudnya hari akhirat yang mana kita akan dibangkitkan dan dihitung
  3. Penyucian hati dan penerapan akhlak
  4. Doa doa amalan umat Islam
Allahu A'lam... to be continued.

Ahad, 8 Februari 2009

Bab 1: Pengenalan Ilmu Dakwah

Takrif Ilmu Dakwah

Kalimah Ilmu dari segi bahasa( arab) bermaksud " Mengetahui sesuatu sebenar pengetahuan."
Manakala dari segi istilah, ulama' mentafsirkan kalimah ilmu sebagai " Sebuah himpunan perkara dan prinsip yang tertumpu pada satu sudut."Manakala kalimah Dakwah dari segi bahasa bermaksud " Seruan, galakan kepada suatu kepercayaan dan berpegang padanya." Dan dari segi istilah pula memberi maksud " Menyeru manusia kepada agama Islam, mengajarkannya, dan mempraktikkannya dalam situasi harian."Maka takrif Ilmu Dakwah adalah " Himpunan kaedah dan prinsip yang membawa kepada pembawaan Islam kepada manusia dengan mengajarkannya dan di praktikkan dalam situasi harian. Maka berpandukan kepada takrif yang diberikan, Ilmu dakwah meliputi tiga aspek yaitu:

  1. At Tablighiyah : Menerangkan dan menjelaskan Islam
  2. At Takwiniyah : Mengajarkan dan Mendidik kefahaman Islam
  3. At Tatbiqiyyah: Mempraktikkan Ilmu

Hukum Dakwah

Sepakat para ulama bahawa hukum dakwah wajib, tetapi berbeza pendapat pada bahagian wajib. Adakah wajib disini memberi maksud wajib a'in ( Fardhu A'in) atau wajib kifaie (Fardhu Kifayah). Para ulama' yang menyatakan ia adalah wajib a'in berpegang pada ayat Quran yang berbunyi:ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير و يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
وأولئك هم المفلحون


Ayat Al quran ini menjelaskan kepada kita sesungguhnya dakwah wajib kepada setiap mukallaf dengan qadar kemampuannya. Mafhum dari perbincangan, sesungguhnya wajib a'in bagi mereka yang mempunyai ilmu dan mempunyai kekuatan untuk melaksanakannya. Manakala bagi ulama' yang berpendapat ianya wajib kifaie berhujah menyatakan bahawa kalimah 'من' memberi makna sebahagian, dan disokong oleh ayat Al Quran yang lain berbunyi :

وما كان المؤمنون لينفرّو كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحزرون


Berdasarkan ayat diatas, sebahagian ulama' menghukum Dakwah sebagai wajib kifaie yang memberi makna "jika berdakwah seorang muslim, maka terlepaslah kewajiban dakwah keatas muslim yang lain."

Sumber Rujukan dalam Berdakwah

Sumber rujukan dalam berdakwah tidak lain tidak bukan datang dari dua sumber utama yaitu Al Quran dan Sunnah Nabawiyah As Syarifah. Namun dalam bab dakwah, Sunnah dibahagikan kepada dua yaitu Sirah Nabawiyah dan Sirah Khulafa' Ar Rasyidin.

Rukun Dakwah

Rukun dakwah dibahagikan kepada empat yaitu:

1) Ad Dai'e : Pendakwah
2) Al Madu' : Orang yang Didakwah
3) Wasilah Dakwah : Perkara yang menjadi perantara antara dua rukun. ( akan diceritakan dengan lebih lanjut pada lembaran akan datang ).


Muqaddimah Kalam

Insya Allah artikel yang akan ana poskan pada masa akan datang berkisar sekitar mulakhas kitab "Al Mabadi' wa Tatbiqat Ad Dakwah Al Itsoliyah"
( Prinsip dan Amalan Komunikasi Dakwah ). Kitab ini adalah susunan Dr.Mustafa Kanakir yang merupakan seorang pensyarah di Universiti Sains Islam Malaysia. Penerangan kitab yang berkenaan akan menekankan prinsip yang perlu dipraktikkan oleh seorang Daie' dan sebagai persediaan buat mereka untuk berhadapan dengan masyarakat kelak.

Antara isu yang akan disentuh adalah:

1) Pengenalan tentang dakwah dan pengertiannya.
2) Pendekatan dakwah dan Penjagaan Islam tentang perihal sasaran dakwah
3) Sifat Sifat seorang Daie'
4) Medium Perantara dakwah
5) Pendekatan bahasa dalam dakwah.

Insya Allah ia akan membawa kabaikan kepada ummah akhir zaman ini...

Saat Al Khaliq Menghampirimu

Sehari harian kita meneruskan kehidupan demi menyahut seruan nabi membangunkan islam yang kian ditindas. Kita giat memikirkan inisiatif baru untuk menjadikan Ad Din ini sebuah cara kehidupan yang proaktif dan tidak regik atas permasaalahan hukum semata mata. Sebagai pemimpin yang memahami Islam, tugas ini telah menjadi rutin harian mereka. Namun, masih ada segolongan manusia yang menggelar diri mereka sebagai pemimpin namun mereka sebenarnya perlu dipimpin.

Sebagai golongan majoriti, pemuda masa kini turut serta menjunjung panji panji islam. Hasilnya maka lahirlah firqah-firqah dan usrah-usrah yang menjalankan usaha dakwah sesama mereka. Kesan pengaruh mereka tidak lagi dianggap remeh dan menjadi titik penentu tunggak kepimpinan negara kelak. Maka sedikit demi sedikit, pengaruh politik menyusup masuk ke institusi pengajian tinggi. Kemunculan pihak Pro Aspirasi dan Gerakan Mahasiswa menandakan remaja dewasa kini sudah matang untuk mempersediakan diri mereka ke lembah politik.

Namun urusan ukhrawi perlu diutamakan. Ibadah menjadi suatu keutamaan. Sebagaimana firman Allah dalam kitab nya yang suci, " ...sesungguhnya tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepada kami...". Dan dalam sebuah hadith, diriwayatkan bahawa apabila kita menghampiri Allah secara berjalan, maka allah akan menghampiri kita dengan berlari. Bilakah saat allah menghampiri kita?

Perbahasan para ulama' tentang tempat duduknya Allah sangat luas. Bermula dengan asas yang maklum, bahawa Allah menyalahi makhluk dengan setiap sesuatu pun daripada urusan rupa, sifat, perbuatan dan seumpamanya. Maka cara Allah menghampiri hambanya berbeza dengan cara manusia menghampiri sahabatnya. Tiadalah kita mengetahui duduk benarnya sifat Allah melainkan apa yang diberitahu oleh Al quran dan As Sunnah.

Pendapat yang pertama menyatakan Allah paling hampir dengan hambanya tatkala solat hambanya pada ketika dia membaca ayat kelima surah al fatihah. Huruf 'kaf' pada kalimah 'iyyaka' memberi makna mukhatab.'kaf' mukhatab memberi makna qarib( hampir). Huruf 'kaf' disini memberi makna 'engkau'. Pada logik akalnya kita menggunakan kalimah engkau ketika bercakap dengan orang yang dekat dengan kita. Maka pada makna logik manusia Allah berada paling hampir dengan hambanya pada saat itu.

Pendapat kedua pula menyatakan, sesungguhnya Allah paling hampir dengan hambanya saat hambanya bangun bertahajjud dalam qiyam nya mengesakan Allah rabbul alamin. Pendapat ini bersandarkan kepada hadith nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang bermaksud: Sesungguhnya Allah akan turun kelangit dunia yang paling bawah di sepertiga malam yang akhir lalu menyeru: Adakah terdapat sesiapa di kalangan hambaku yang berdoa kepada ku maka akan aku kabulkan, Barang siapa yang meminta kepada ku akan ku perkenan kan, Barang siapa yang memohon ampun dariku akan ku ampunkan. Hadith riwayat Muslim.

Banyak lagi pendapat ulama' dan cerdik pandai islam yang dapat kita peroleh. Namun pendedahan ini boleh merosakkan aqidah umat islam jika tidak mempunyai bekal iman yang kukuh. Jesteru saya menyeru sekalian pembaca agar meneruskan penyelidikan anda tentang perkara ini agar tidak tersesat dan salah faham tentangnya. Perkara yang berkait dengan urusan tauhid perlu didalami kerana ia berbeza dengan perkara hukum yang harus bagi orang awam bertaqlid padanya, kerana urusan tauhid menuntut ijtihad dengan nas-nas yang sabiq.

wallahua'lam bissawa'.

jika ada sebarang kesalahan harap ditegur.

Type Speedtest

Typing Test Score

Visit the Typing Test and try!